Nhiều người mang nợ vì thẻ tín dụng

Mặc dù lương thấp nhưng lại chi tiêu không có điểm dừng, vô tội vạ cho nên nhiều người đang phải cõng những khoản nợ từ trên trời rơi xuống của thẻ tín dụng. Thu nhập dưới 10 triệu đồng không nên dùng thẻ tín dụng Anh Nguyễn Đức Phúc, nhân viên công ty Color …