Facebook ngày càng trở thành vũ khí nguy hiểm cho người dùng

Mới đây, với những hậu quả mà facebook gây ra đã trở thành vũ khí nguy hiểm cho người dùng. Cụ thể, thông tin của người dùng không còn được bảo mật chắc chắn đã bị rò rỉ. Facebook đã thành vũ khí nguy hiểm Với những hậu quả mà Facebook gây ra, Facebook không …