Những mặt tích cực và không tích cực của thẻ tín dụng

Việc không cần phải mang tiền mặt bên mình mà vẫn có thể mặc sức ăn uống, shopping,… những tiện ích như thế đang được các loại thẻ tín dụng mang lại. Ngoài vấn đề đó thì cũng cần phải xét theo khía cạnh xấu mà thẻ tín dụng đem theo. Bùng nổ Hiện nay, …