Lương ngành ngân hàng xếp hạng cao nhất Việt Nam

Việc điều chỉnh lương cơ bản trong những năm gần đây cũng không giúp được bao nhiêu cho ngành ngân hàng, bởi thu nhập của ngân hàng là những con số mà nhân viên được thưởng. Chính vì vậy, ngành ngân hàng có mức lương cao nhất hiện nay Các khảo sát do hãng tư …