Nhiều người mang nợ vì thẻ tín dụng

Mặc dù lương thấp nhưng lại chi tiêu không có điểm dừng, vô tội vạ cho nên nhiều người đang phải cõng những khoản nợ từ trên trời rơi xuống của thẻ tín dụng. Thu nhập dưới 10 triệu đồng không nên dùng thẻ tín dụng Anh Nguyễn Đức Phúc, nhân viên công ty Color …

Lương ngành ngân hàng xếp hạng cao nhất Việt Nam

Việc điều chỉnh lương cơ bản trong những năm gần đây cũng không giúp được bao nhiêu cho ngành ngân hàng, bởi thu nhập của ngân hàng là những con số mà nhân viên được thưởng. Chính vì vậy, ngành ngân hàng có mức lương cao nhất hiện nay Các khảo sát do hãng tư …