Các thí sinh cần cẩn thận trong việc đăng ký tổ hợp xét tuyển đại học lạ

Năm 2018, một điểm mới trong kỳ thi xét tuyển Cao đẳng, Đại học khi các ngành kế toán, kiểm toán, công nghệ …cũng sử dụng tổ hợp Văn Sử Địa để xét tuyển thí sinh vào trường. Tổ hợp Văn – Sử – Địa lâu nay chỉ được tuyển sinh cho các ngành khối …