Có gì mới?

Ngày 31.8, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức trao chứng chỉ tiền gửi trị giá 1.100 tỉ đồng, tương đương 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Temasek Holding (Singapore). Số trái phiếu này có thời hạn một năm, với giá trị chuyển đổi 67.375 đồng/cổ phiếu, nếu chuyển đổi hết …