Tổ chức tín dụng và những loại hình tổ chức tín dụng

Hiện nay, hệ thống tổ chức tín dụng ngân hàng đang phát triển mạnh, hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động vay vốn của người dân. Vậy tổ chức tín dụng có những đặc trưng gì? Và có những loại tổ chức tín dụng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Khái niệm tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp được thành lập theo Luật các Tổ chức tín dụng và những quy định khác của pháp luật, thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với những nội dung như nhận gửi tiền, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng những dịch vụ thanh toán.

Đặc điểm của tổ chức tín dụng

Những tổ chức tín dụng có những đặc điểm dưới đây:

+Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp với những điều kiện hội tụ như có tài sản, tên riêng, trụ sở giao dịch và đăng ký kinh doanh…

+Tổ chức tín dụng là một pháp nhân. Theo quy định tại điều 94 bô Luật dân sự Việt Nam, tổ chức tín dụng hội tụ đầy đủ những điều kiện của một pháp nhân như được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, có cơ cáu chặt chẽ, tài sản độc lập…

+ Tổ chức tín dụng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt

+ Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ và cung ứng những dịch vụ ngân hàng, chịu sự quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Có những loại tổ chức tín dụng nào?

Theo quy định của Luật những tổ chức tín dụng năm 2010, tổ chức tín dụng được phân chia thành 4 loại như sau: tổ chức tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vĩ mô và quỹ tín dụng nhân dân.

+Tổ chức tín dụng ngân hàng

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả những hoạt động của ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Theo tính chất là mục tiêu hoạt động, ngân hàng được chia thành ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã.

Theo những tin tức tín dụng, ngân hàng thương mại là ngân hàng hoạt động dựa trên cơ sở mục tiêu lợi nhuận. Ngân hàng chính sách là ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước, được thành lập để thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nước giao như thực hiện những chính sách kinh tế và xã hội của nhà nước. Ngân hàng hợp tác là những ngân hàng do những tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. Với mô hình này  thì lợi nhuận không phải là mục tiêu chính. Vì thế, ngân hàng hợp tác cho vay chủ yếu là những thành viên trong tổ chức của mình, việc cho đối tượng ngoài thành viên vay rất hạn chế.

+ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Đây là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số ngân hàng, trừ những hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng những dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm những công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hay những tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

+ Tổ chức tài chính vĩ mô

Loại hình tổ chức này chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân hay hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ.

+ Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân là những tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân , hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác để thực hiện một số hoạt động ngân hàng  với mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau trong phát triển sản xuất và kinh doanh, đời sống.

Theo Thu Yến- sinh viên Cao đẳng Dược TPHCM

Facebook Comments
Rate this post