Dùng thẻ Visa trả trước ảo thanh toán Google Adwords online

Thanh toán quảng cáo online

Thẻ tín dụng ảo là gì? Và Google xử lý Thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Thẻ tín dụng ảo là số thẻ tín dụng một lần có hiệu lực trong một thời gian giới hạn. Thẻ tín dụng ảo thường được sử dụng dưới dạng thẻ tín dụng thay thế khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

Google AdWords chấp nhận thẻ tín dụng ảo như một hình thức thanh toán miễn là thẻ có biểu tượng Visa hoặc MasterCard. Và chúng tôi sẽ tính phí thẻ cho số tiền mà bạn chỉ định.

Cũng giống như thẻ tín dụng, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu phân phối gần như ngay lập tức sau khi bạn nhập thông tin thẻ tín dụng ảo hợp lệ trong tài khoản của mình. Quảng cáo cũng sẽ tiếp tục chạy khi bạn đang chuyển sang một hình thức thanh toán khác.

Khi xử lý thanh toán của bạn, Google sẽ thử nghiệm 1 đô la ghi nợ từ giới hạn tín dụng đã chọn trước để đảm bảo thẻ đang hoạt động. (Bạn sẽ không thực sự bị tính phí cho lần này). Vì vậy, khi chọn giới hạn tín dụng của bạn cho thẻ này, hãy chắc chắn thêm 1 đô la vào bất kỳ số tiền nào bạn muốn tính phí. Ví dụ: nếu bạn muốn tính phí 300 đô la cho thẻ của mình, hãy chọn 301 đô la làm giới hạn cho thẻ ảo của bạn.

Khi đạt đến ngày hết hạn của thẻ ảo hoặc giới hạn tín dụng của bạn, hãy chắc chắn tạo một thẻ ảo khác và nhập thông tin trong tài khoản của bạn cho các thanh toán trong tương lai. Nếu không, thanh toán của bạn có thể bị từ chối.

Đối với tất cả các lần từ chối thanh toán khác, vui lòng liên hệ với ngân hàng địa phương của bạn.

Tôi đã sử dụng thẻ VISA pre-paid của Techcombank thanh toán thành công Google Adwords, vậy là bà con không phải lo việc làm thẻ tín dụng nữa, chỉ mua thẻ với giá 30k, nạp tiền vào và pay.

Ngoài ra thẻ còn sử dụng được ở tất cả các trang TMĐT chấp nhận thẻ VISA.

www.vididong.com

Sửa đổi sở thích thanh toán trong Google Adwords


Nhập thông tin thẻ Rêv Visa Internet Card để thanh toán Google Adwords
Chấp nhận thẻ thanh toán của Google

Sau khi thực hiện thanh toán 160.000đ


Sao kê tài khoản sau khi thực hiện giao dịch bao gồm cả Google Adwords, Facebook Ad, Microsoft AdCenter
Nguồn: http://www.vididong.com/ask-the-expert/thanhtoangoogleadwordsonlinesudungthevisatratruoc
Facebook Comments
Rate this post