Mua thẻ game online bằng Rêv VISA Internet Card

Truy cập trang http://gamecard4u.com để mua thẻ game
Đặt hàng một thẻ game
Hiển thị số tiền cần thanh toán
Chọn địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán (có thể dùng 2 địa chỉ khác nhau)
Chọn thanh toán OneCom
Xác nhận số tiền thanh toán, chọn tiền tệ USD
Chọn thanh toán VISA
Nhập thông tin thẻ: Số thẻ, Ngày hết hạn, CVV
Thẻ được VISA chấp nhận thanh toán
Thôn tin hóa đơn bán hàng của GAMECARD4U

Thông tin lịch sử giao dịch Rêv VISA Internet Card trên www.revinternetcard.com.vn

Nguồn: http://www.vididong.com/ask-the-expert/muathegameonlinebangtherevvisainternetcard
Facebook Comments
Rate this post