Những lợi ích khi phát hành thẻ Visa Rêv tại Chìa Khóa Vàng

Đối với khách mua thẻ vãng lai
  • Khách hàng có thể mua thẻ Visa Rêv trên www.chiakhoavang.vn và thanh toán thông qua hệ thống Bảo Kim hoặc các ngân hàng có kết nối với Chìa Khóa Vàng.
  • Mã thẻ sẽ được hệ thống gửi tự động đến email nhận thẻ do khách hàng đăng ký.


Đối với thành viên đăng ký tại Chìa Khóa Vàng

  • Thành viên đăng ký account tại Chìa Khóa Vàng có thể theo dõi tình trạng đơn đặt hàng, số lượng thẻ đã mua và được tích điểm thưởng, tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức liên tục cho thành viên tại Chìa Khóa Vàng.
  • Điểm thưởng của thành viên sử dụng để xét hạng thành viên trên trang Chìa Khóa Vàng.
  • Thành viên ở hạng cao hơn được hưởng số điểm thưởng cao hơn cho mỗi lần giao dịch.
  • Điểm thưởng có thể quy đổi ra quà, hoặc dùng để chiết khấu khi thành viên mua thẻ.

Đối với đại lý phát hành thẻ Rêv qua Chìa Khóa Vàng

  • Các thành viên đăng ký sau khi đạt được một số điểm thưởng nhất định có thể được xét làm đại lý của Chìa Khóa Vàng.
  • Đại lý sẽ cam kết đạt được mức doanh thu tối thiểu hàng tháng. Đại lý không đạt mức cam kết tối thiểu hai tháng liên tiếp sẽ trở về hạng thành viên thường.
  • Đại lý sẽ được hưởng chiết khấu thông qua điểm thưởng dựa trên cấp của đại lý.
Rêv Visa thẻ Card

Xin mời tham khảo thêm thông tin tại www.chiakhoavang.vn

Nguồn: http://forum.trochoithoitrang.net/showthread.php?60943-Nh%E1%BB%AFng-l%E1%BB%A3i-%C3%ADch-khi-ph%C3%A1t-h%C3%A0nh-th%E1%BA%BB-Visa-R%C3%AAv-t%E1%BA%A1i-Ch%C3%ACa-Kh%C3%B3a-V%C3%A0ng

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote